HERMENEUTYKA BIOGRAFII

Warsztaty z metodologii na przykładzie biografii Abrahama  w Rdz 12-25

7 - 8 listopada 2019r.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Submitting Form...

The server encountered an error.

wysłano

PROGRAM

Dzień 1 (7.11.2019)

Sesja I: HERMENEUTYKA BIOGRAFII

9:00-9:45 Pole metodologiczne biografii (ks. Zdzisław Pawłowski, UMK)

9:45-10:00 Dyskusja

10:00-10:45 Biografie grecko-rzymskie a biografie biblijne (ks. Stefan Szymik, KUL)

10:45-11:00 Dyskusja

11:00-11:30 Przerwa

 

Sesja II: Biografia jako narzędzie poszukiwania narracyjnej jedności ludzkiego życia w cyklu Abrahama

11:30-12:00 Od struktury epizodycznej do struktury narracyjnej biografii Abrahama
(ks. Tomasz Tułodziecki, UMK)

12:00-13:00 część warsztatowa: Obietnice w biografii Abrahama

13:00-13:30 podsumowania

13:30-15:00 Przerwa

 

Sesja III: Wymiar moralny
w biografii

 

15:00-15:30 Abraham jako paradygmat życia moralnego?
(ks. Wojciech Pikor, UMK)

15:30-16:30 część warsztatowa: Abraham a kobiety (i synowie)

16:30-17:00 podsumowanie

 

17:15 Msza święta

18:00 Kolacja

 

Dzień 2 (8.11.2019)

7:30 Msza święta

8:00 Śniadanie

 

Sesja IV: Biografie kobiet
w cyklu Abrahama

 

9:00-9:30 Płeć jako element biografii w historii Abrahama (Małgorzata Hołda)

9:30-10:30 część warsztatowa: Uwodzenie Rebeki w biografii Abrahama

10:30-11:00 podsumowanie

11:00-11:30 Przerwa

 

Sesja V: Biografia Abrahama
w odbiorze czytelników

 

11:30-12:00 Retoryczny wymiar biografii Abrahama (ks. Krzysztof Napora, KUL)

12.00-12.30 Biografia Abrahama i jej współczesne odczytania (Magdalena Żurko, Uniwersytet Wrocławski)

12:30-13:30 część warsztatowa: Dlaczego historia biblijna zaczyna się od biografii Abrahama

13:30-14.00 podsumowanie

14:00 Zakończenie

 

 

INFORMACJE

WPROWADZENIE

Współczesność ogłasza śmierć podmiotu, biografia jako opowieść o życiu ustanawia na nowo podmiot w wymiarze tożsamości narracyjnej, otwartej na odczytania i ocenę ze strony innych, a na przykładzie historii Abrahama pokazuje jej praktyczne implikacje. Zapraszamy do twórczej dyskusji biblistów i humanistów, zainteresowanych problematyką.

 

 

1

ADRESACI

- bibliści

- studenci wydziałów teologicznych i humanistycznych zainteresowani analizą narracyjną/narratologią

- doktoranci studiów biblijnych

- osoby zainteresowane pogłębieniem swojej formacji biblijnej.

2

WYMAGANIA

3

- podstawowa znajomość Biblii

- zapoznanie się z tekstem Rdz 11,27 - 25,11 w przekładzie interlinearnym (tekst ten będzie podstawą analiz na seminarium)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- w seminarium może wziąć udział maksymalnie 30 osób

- seminarium jest płatne a opłata wynosi:

  * 200 zł - jeśli do 15 października  2019r

  * 250 zł - po 15 października 2019r.

- zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie

- o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat na konto

- wpłat należy dokonać na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  45 1160 2202 0000 0000 3174 8579. Koniecznie należy podać tytuł seminarium (powyżej) oraz imię i nazwisko uczestnika

- opłata obejmuje: udział we wszystkich wykładach i warsztatach, kolację (8 czerwca), śniadanie (9 czerwca) oraz materiały pomocnicze

- koszty dojazdu oraz pobytu w Toruniu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

 

 

4

KONTAKT

ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki

ks. dr hab. Dariusz Iwański

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

UMK w TORUNIU

ul. Gagarina 37

87-100 Toruń

www.teologia.umk.pl

tel. 508 995 140

nagid@nagid.pl